Rolf Thomas Farmen er et enmannsforetak.

Jeg leverer møbel og innredning etter gammel håndverkstradisjon.

Dette er også et begrep hentet fra læreplanen for Design og Trearbeid, yrkesfaglig studieretning, der en av kompetansemålene lyder: "å utføre sammensetting etter gammel håndverkstradisjon".

Dette betyr håndverksmessige løsninger vi vet tåler daglig bruk, i lang tid. Derfor anvendes de fortsatt, i samspill med nyere metoder, hensiktsmessig satt sammen av faglært kompetanse. 

Moderne form og design utarbeides med deg som kunde, og vil styrke sitt uttrykk i samspill med solide håndverkstradisjoner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

møbelsnekker

rolf thomas farmen

mbl: 952 67 416.

 

epost:

rolfthomas@hel-ved.no

 

verksted:

2 etasje

københavngt 2

0553 oslo

 

"Heals chair".

Denne betegnelsen er gitt en type stoler med lav sittehøyde. Når man sitter så lavt, er det helene som berører gulvet.

 

Hel Ved

kontakt