Hel Ved snekkeri og møbelkunst er Rolf Thomas Farmen.

Han har 2 svennebrev. Som møbelsnekker og som tømrer.

 

Jeg har virket som møbelsnekker og tømrer, i kombinasjon, siden 1995.

Hovedvekten har ligget på møbelsnekkeri og innredning. Min fordel med tømrerbrevet er at jeg kan bistå med mer omfattende endringer i forbindelse med innredningsoppdrag, som f.eks. oppsetting av vegger, panelering, belistning, montering av kjøkken, innsetting av dører og vinduer, mm.

 

Bedriften tok navnet Hel Ved i 2011. Før dette het det Farmen snekkeri.

Hel Ved henspeiler på bruken av massivt virke i produktene. Ganske enkelt så er trevirke grunnen til at jeg ble snekker. Derfor ønsker jeg å bruke dette der det er hensiktsmessig. Hel ved er også et begrep som gjenkjennes i språket som noe solid, holdbart og pålitelig. Jeg ønsker at det jeg produserer skal være noe som den det gjelder; kunden, er opptatt av skal vare. For at det skal vare må det ha substans. Substansen i massivt virke, heltre, er udiskutabel. Det er en god start for kvalitetssikring. Substansen skal også ha innhold, en sjel om du vil. Platematerialer som mdf, som brukes omfattende i all innredning, er et tilnærmet dødt materiale. Dette er gunstig der det skal males, og det fjerner problemstillingen om materialene har riktig relativ fuktighetsinnhold. Det har også sine fordeler.

Tre er et levende materiale og krever kunnskap i bearbeiding av materialene og i tilvirkning av produktene. Oppmerksomhet på treet sine egenskaper, styrke, spill i strukturen og mønsteret, kantved, flaskved, endeved; treet har mange sider som utfordrer på veien til et møbel. Den forståelsen som materialet og prosessen krever for et fullverdig resultat, gjør at håndverkeren og møbelet begge blir hel ved.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida, Ebba og Hel Ved på OT-kjelken til møbelsnekker Torleif Nordengen; 22 lag med 2mm x-finer. Det blir også hel ved.

 

Hel Ved

om oss